Als gevolg van de sterke prijsontwikkelingen en oplopende levertijden is het maken van prijsopgaven op dit moment erg lastig voor ons. Prijsopgaven zijn nu moment opnames geworden en is het een grote uitdaging om te kunnen zeggen wanneer er geleverd / geïnstalleerd kan worden en tegen welke prijs.

Een voorbeeld: Van een installatie die wij op dit moment aanbieden voor

€ 20.000,00, bedraagt de levertijd tussen 6 en 10 maanden…. Afgaand op de prijsverhogingen op apparatuur zoals wij die de afgelopen periode doorberekend hebben gekregen (3 á 4% per maand), zal deze installatie op moment van leveren uitkomen op een bedrag tussen € 22.000,00 en € 23.500,00.

Helaas berekenen fabrikanten deze prijsverhogingen ook door voor producten die al in bestelling staan dus U zult begrijpen dat dit nogal eens voor lastige discussies heeft gezorgd met opdrachtgevers.

Wilt u doorgaan met het maken van stappen richting verduurzaming en willen wij daar uiteraard graag aan mee werken en kunt U dus op basis van het bovenstaande rekening houden met een prijsverhoging die tussen de 10  en 12,5% ligt. Laten wij hopen dat er aan alle onzekerheid op korte termijn een einde komt!

Is mijn woning geschikt voor warmtepomp?

Doel?   In uw huis investeren.
U wilt in uw huis verduurzamen, maar waar begint u?
U wilt investeren in verduurzaming van uw woning en u vraagt zich af waar u moet beginnen?

De eerste stap is het invullen van onze Warmtewerk scan

    Contactgegevens